Adorácie

Komunity Slovenskej provincie sú miestami, kde je možnosť adorácie Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia Eucharistického Krista je prameňom duchovnosti každej sestry i celého spoločenstva.

Pokojná chvíľa opravdivej adorácie má väčšiu cenu a väčšiu silu duchovnej plodnosti ako najintenzívnejšia činnosť, čo aj apoštolská.

V komunite Bratislava – Prievoz je možnosť adorácie aj pre verejnosť denne pondelok až piatok od 15.00 do 18.00.hod.