Duchovná obnova pre dievčatá 2015

V dňoch 19. – 24.7. 2015 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave – Prievoze konala duchovná obnova pre dievčatá pod vedením vdp. Mareka Ondreja. Účastníčky duchovnej obnovy mali možnosť skrze Božie slovo a Eucharistiu spoznať, skúsiť a presvedčiť sa, aký dobrý, nežný a láskavý je náš Pán.