Svetový deň chorých v Nemocnici sv. Františka

V Nemocnici sv. Františka v Budapešti sme 14. februára 2017 spoločne s pacientami a pracovníkmi nemocnice oslávili Svetový deň chorých. Sv. omšu celebroval P. Sebastian Madassery SVD spolu s P. Marekom Wojtonisom CM, ktorý je členom tímu duchovného sprevádzania v našej nemocnici. P. Sebastian vo svojom príhovore vyzdvihol význam služby chorým, zároveň povzbudil pacientov k prijímaniu ťažkostí spojených s chorobou. Posilu k tomu mohli načerpať aj z prijatia sviatosti pomazania chorých, ktorú udeľovali počas sv. omše a pre imobilných pacientov po sv. omši.