Letný tábor 2014

V dňoch 6. – 18. júla 2014 sa konali v Bratislave-Prievoze dva turnusy táborov pre dievčatá.

Témou týchto dní bola: Eucharistia – chlieb Života.

Cieľom táborov bolo objaviť poklad, ktorý nám Kristus zanechal. Zanechal nám seba, svoje telo, cialis 20mg prix ktoré nám dáva denne pri sv. omši.

Zároveň tento tábor mal za cieľ preniknúť do hĺbky tajomstva svätej omše, adorácie a prijímania Krista do nášho vnútra.

Dievčatá sa zapojili do modlitby, slávení Eucharistie, katechéz, adorácií, hier, tancov izábavného programu. Zároveň v skupinkách mohli rôznym spôsobom vyjaviť svoje dary a talenty cez pletenie náramkov, maľovanie plagátov alebo výrobu monštrancií, pečenie chleba alebo prácu v záhrade. Cez toto všetko sme spoločne chválili Boha za Jeho starostlivosť o nás a prosili o požehnanie pre všetky rodiny.