50 rokov od začiatku činnosti DD Lacon

Sestry Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského si 21. júna 2014 pripomenuli 50 rokov od začiatku činnosti Domova dôchodcov sv. Jozefa v Lacon, Illinois. Slávnostnú sv. omšu o 10,30 hod., celebroval otec biskup Daniel Jenky, CSC.

Slávnosť pokračovala príhovormi zúčastnených, občerstvením a prehliadkou priestorov Domova dôchodcov.
Sestry prišli do Lacon v septembri 1948. Charizmou sestier je starať sa o chorých, chudobných a opustených ľudí, preto sa rozhodli na tomto mieste vybudovať domov dôchodcov, ktorý by tomuto účelu slúžil.
St. Joseph’s Nursing Home (Dom dôchodcov Svätého Jozefa)  bol otvorený v júni 1964 ako prvý rímskokatolícky domov dôchodcov v centre štátu Illinois. Odvtedy v ňom sestry poskytujú domov starým a chorým klientom a zamestnanie ľuďom z okolia.