Pastoračná vizitácia

Kardinál Mons. Erdő Péter konal pastoračnú vizitáciu budapeštianskej farnosti Svätej rodiny v časti Zugliget. Z tejto príležitosti dňa 29. novembra 2013 navštívil aj kláštor našich sestier, ktorý sa nachádza na ulici Széher 71.

Provinciálna predstavená maďarskej provincie sr. M. Benedikta Majchráková ho v mene komunity privítala a predstavila mu maďarskú provinciu, jej členky ako aj činnosť sestier. V kaplnke otec kardinál požehnal prítomných. Po malom pohostení v kláštore sestier pokračoval návštevou Nemocnice sv. Františka, ktorú spravuje maďarská provincia CFSF.