100 rokov od smrti zakladateľky

V dňoch 13.-15. mája 2011 sa uskutočnilo v poľských Krzyzanowiciach spoločné stretnutie dvoch kongregácií (CFSF a Kongregácie Sestier Františkánok Panny Márie Ustavičnej Pomoci), ktoré založila Matka Anna Brunner. Toto stretnutie z príležitosti 100-tého výročia od jej smrti organizovali sestry z Poľska, ktoré majú svoje komunity v Poľsku, Rakúsku a na Ukrajine.

Počas troch dní sme prostredníctvom prednášok P. Maksymiliana OFM mali možnosť hlbšie načrieť do duchovného testamentu našej spoločnej zakladateľky. Okrem duchovného a kultúrneho programu, ktorý tvorila aj spoločná modlitba, adorácia, prezentácia, slovno-hudobné pásmo úcty a vďaky Matke Anne, vystúpenie speváckeho zboru z Krzyzanowic, sme mali možnosť viac sa vzájomne spoznávať aj pri stolovaní a rekreácii.
Slávnostnou sv. omšou v nedeľu 15. mája, ktorú celebroval Mons. Andrzej Czaja, opolský biskup sme spoločne ďakovali za dar života a dielo, ktoré Boh uskutočnil skrze Matku Annu.
Je povzbudzujúce, že práve pri slávení 100- tého výročia od jej smrti sme sa prvý krát vo väčšom počte zišli z obidvoch kongregácií, ktoré s veľkými obetami založila Matka Anna. Z našej kongregácie sa na tejto slávnosti zúčastnilo 38 sestier zo všetkých provincií. Týmto spoločným slávením sme chceli prispieť k väčšej vzájomnej jednote a svornosti, na ktorej Matke Anne veľmi záležalo.
Pobožnosťou na hrobe Matky Anny v Ostrave – Přívoz sme ukončili toto naše spoločné stretnutie.
Veríme, že sa aj v budúcnosti budeme stretávať pri ďalších podujatiach, ktoré pripravujeme v Jubilejnom roku. Najbližšie to bude celokongregačný seminár v Bratislave – Prievoze 2.-4.7.2011.

Nech prameň z Boha, ktorý Matka Anna nechala v sebe prúdiť počas svojho života, je pre ňu žriedlom radosti vo večnosti a pre nás tu na zemi zdrojom sily a útechy.