25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine

Dňa 25. augusta 2018 sa vo Veľkom Bereznom na Ukrajine zišli sestry z Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského, aby oslávili 25. výročie ich pôsobenia v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine. Ďakovnú sv. omšu vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice vo Veľkom Bereznom celebroval mukačevský diecézny biskup Mons. Antal Majnek spolu s viacerými rímsko a gréckokatolíckymi kňazmi.
Počas týchto rokov sa sestry v rámci služby chudobným venovali zdravotníckej a opatrovateľskej starostlivosti o starých a chorých, zabezpečovali humanitárnu pomoc, lieky a potraviny. V oblasti evanjelizácie katechizovali, pomáhali vo farskom apoštoláte, prehlbovali náboženský život veriacich cez modlitbové spoločenstvá, zabezpečovali vysluhovanie sviatosti chorým, zomierajúcim a prinášali Eucharistiu nevládnym. V tejto službe pokračujú s Božou pomocou aj naďalej.
25. výročie misijnej služby sestier v tomto regióne je dôvodom na vďačnosť Pánu Bohu za všetky milosti, pomoc a požehnanie, a tiež za mnoho dobrých ľudí, ktorí sestrám akýmkoľvek spôsobom pomáhali. Nech je za všetko oslávený Boh.