Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku

Dňa 6. augusta 2018 bol pre Rímsko-katolícku diecézu Temešvár v Rumunsku vysvätený nový biskup Mons. Pál József Csaba.
Od roku roku 1030 je to v poradí 92. biskup v tejto diecéze. Za svoje heslo si zvolil slová Svätého písma z evanjelia podľa Jána 17, 11 – „ZACHOVAJ ICH VO SVOJOM MENE“. Prvú svätú omšu slávil v bazilike Maria Radna v Lipovej 7. augusta 2018.