Letný tábor 2018

V dňoch 8.-13. júla 2018 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 43 detí z celého Slovenska. Počas týždňa poznávali sv. Františka z Assisi. Animátorky jeho život deťom priblížili cez jeho viaceré životné príbehy prostredníctvom krátkych divadiel, filmu i jeho nasledovníkov. Každý tiež mohol bližšie spoznať svojho krstného patróna a predstaviť ho ostatným deťom. Tábor bol spestrený rôznymi zábavnými hrami, súťažami i tancami. Nechýbala ani hra na anjelov. Deti odchádzali povzbudené a spokojné.