Frantiskanky.sk Matka Anna Vzájomná láska, pokora a vnútorná modlitba nech sa nám nikdy nestratia.

Adventná víkendovka v Bratislave-Prievoze

Ak túžiš stíšiť svoje srdce a pripraviť sa na narodenie toho, ktorý je Láska, pozývame Ťa na adventnú víkendovku,

Viac info

Posviacka novej kaplnky v Budapešti

Dňa 10. septembra požehnal pán kardinál Dr. Erdő Péter novú kaplnku Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Viac info

Detský letný tábor

Keďže tento rok v Bratislave-Prievoze neorganizujeme letný tábor pre deti, ponúkame vám alternatívu: pre detí od 10 do 14 rokov Detský letný tábor fraAngeli a pre mladých od 15 vyššie Letnú GIFRU.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu pre dievčatá s témou „UZDRAVOVANIE VZŤAHOV“, ktorá sa uskutoční 1. – 5. júla 2019 v Čadci.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Misia v Albánsku
52. Medzinárodný Eucharistický kongres
Svetový deň chorých
Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau
25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine
Jubileá sľubov
Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku
Letný tábor 2018
Ochrana osobných údajov
Dar pre službu chorým
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá
Letný tábor pre dievčatá 2018
50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nemocnica sv. Františka v Budapešti