Frantiskanky.sk sv. František ...staň sa nádobou otvorenou pre Pánovho Ducha a Pán bude v tebe prebývať.

Misia v Albánsku

Misia sestier v Albánsku sa zrodila v roku 2012 na podnet bývalého apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashiho. Sestry pôsobili na biskupskom úrade vo Vlorë do decembra r.2017. Potom sa presťahovali do mesta Fier.

Viac info

52. Medzinárodný Eucharistický kongres

Dňa 9. februára sa v katolíckom líceu „Gerhardinum“ v Rumunsku v diecéze Timisoara konalo stretnutie kňazov a rehoľníkov. Stretnutie sa nieslo v znamení nastávajúceho 52. Medzinárodného Eucharistického kongresu,

Viac info

Svetový deň chorých

„Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“ (Mt 10,8)

Pri príležitosti Svetového dňa chorých, ktorý Cirkev slávi 11. februára na sviatok Panny Márie Lurdskej, sestry 8. februára 2019 navštívili Domov dôchodcov EMMAUS v Ciacove (asi 30 km od Temešváru).

Viac info

Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau

Katolícka komunita v dedine Satu Nou, okres Bacau v Rumunsku, kde pôsobia aj naše sestry, mala 21.októbra 2018 veľkú slávnosť – posvätenie chrámu sv. Michala archanjela.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine
Jubileá sľubov
Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku
Letný tábor 2018
Ochrana osobných údajov
Dar pre službu chorým
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá
Letný tábor pre dievčatá 2018
50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nemocnica sv. Františka v Budapešti
Zdravotnícka misia sestier v Haiti
Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku
Svetový deň chorých v Hospici Božieho Milosrdenstva
Misia sestier v Albánsku