Frantiskanky.sk Matka Anna Srdce pri Bohu, ruky pri chorých.

Detský letný tábor

Keďže tento rok v Bratislave-Prievoze neorganizujeme letný tábor pre deti, ponúkame vám alternatívu: pre detí od 10 do 14 rokov Detský letný tábor fraAngeli a pre mladých od 15 vyššie Letnú GIFRU.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá

Srdečne Vás pozývame na duchovnú obnovu pre dievčatá s témou „UZDRAVOVANIE VZŤAHOV“, ktorá sa uskutoční 1. – 5. júla 2019 v Čadci.

Viac info

Misia v Albánsku

Misia sestier v Albánsku sa zrodila v roku 2012 na podnet bývalého apoštolského administrátora južného Albánska Mons. Hila Kabashiho. Sestry pôsobili na biskupskom úrade vo Vlorë do decembra r.2017. Potom sa presťahovali do mesta Fier.

Viac info

52. Medzinárodný Eucharistický kongres

Dňa 9. februára sa v katolíckom líceu „Gerhardinum“ v Rumunsku v diecéze Timisoara konalo stretnutie kňazov a rehoľníkov. Stretnutie sa nieslo v znamení nastávajúceho 52. Medzinárodného Eucharistického kongresu,

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Svetový deň chorých
Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau
25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine
Jubileá sľubov
Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku
Letný tábor 2018
Ochrana osobných údajov
Dar pre službu chorým
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá
Letný tábor pre dievčatá 2018
50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nemocnica sv. Františka v Budapešti
Zdravotnícka misia sestier v Haiti
Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku