Františkánky.sk sv. František Buď pochválený, môj Pane, bratom Slnkom, je krásny a žiari veľkým jasom.

Jasličková pobožnosť v Bratislave-Prievoze

Vianočný čas je asi pre každého človeka tým najkrajším. Vianoce prežívame vo svojich rodinách, v rehoľných komunitách, ale hlavne v spoločenstve veriacich v chráme pri liturgii a pri modlitbe.

Viac info

Nemocnica sv. Františka v Budapešti

V histórii Budapeštianskej nemocnice sv. Františka Assiského sa už po druhý krát uskutočnilo požehnanie a položenie základného kameňa, tentoraz nového krídla nemocnice.

Viac info

Živé jasličky, Lacon, Illinois, USA

Dňa 10. decembra 2017 sa uskutočnil v St. Joseph’s Home v Lacone 9. ročník živého Betlehema. Naši spolupracovníci, dobrovoľníci a ich deti predviedli narodenie Ježiša Krista a mnoho ďalších scén zobrazujúcich jeho život.

Viac info

Vianoce v Satu Nou, Rumunsko

K vianočnej radosti v Satu Nou okrem príchodu početných rodinných príslušníkov pracujúcich v zahraničí prispeli aj dary od pani K.R. z Nemecka. Táto vyše 70 ročná dobrovoľníčka organizuje zbierky

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Cirkev chce počuť názory mladých
Blahoslavený Stanley Francis Rother
Misijné prázdniny Slovákov v Rumunsku
Duchovná obnova pre dievčatá 2017
Letný tábor 2017
Adorácie
Duchovná obnova pre dievčatá 2015
Svetový deň chorých v Nemocnici sv. Františka
Púť do st. John
Rok zasväteného života – USA
Rok zasväteného života
120. výročie založenia Kongregácie
Duchovná obnova pre dievčatá 2014
Letný tábor 2014
50 rokov od začiatku činnosti DD Lacon