Frantiskanky.sk sv. František Všetkému a všetkým treba načúvať, či sa tam neprejaví Božia vôľa.

Misia – Albánsko

spolupráca s VŠZ a SP sv. Alžbety

Aj napriek pandémii sa postupne rozvíja spolupráca sestier z komunity Fier v južnom Albánsku s dobrovoľníkmi z VŠZ a SP sv. Alžbety.

Okrem rozbiehajúcej sa ambulancie, v ktorej podajú pomocnú ruku prichádzajúcim chorým, navštevujú sestry s lekárom-dobrovoľníkom aj chorých často na vzdialenejších miestach, ktorí nemajú peniaze na cestu …

Viac info

Socha Ukrižovaného

skláňajúca sa k chorým i okoloidúcim

Dňa 29. augusta 2020, v deň spomienky mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa, požehnal apoštolský nuncius Michael A. Blume SVD sochu Ukrižovaného Krista s priľahlým parčíkom v areáli Nemocnice sv. Františka v Budapešti.

Viac info

Jubileá sľubov

V spoločenstve sestier Slovenskej provincie 14. augusta zložili dve juniorky sväté sľuby na jeden rok a 15. augusta na sviatok Nanebovzatia Panny Márie slávnostne obnovili svoju vernosť viaceré sestry po 25., 50. a päť sestier po 70. rokoch.

Viac info

Pán si k sebe náhle povolal sr. M. Ireneu Hamranovú – našu prvú generálnu predstavenú po totalite

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Misia – Albánsko
Socha Ukrižovaného
Jubileá sľubov
Pán si k sebe náhle povolal sr. M. Ireneu Hamranovú – našu prvú generálnu predstavenú po totalite
Vianoce 2019 v hospici v Timisoare
Adventná víkendovka v Bratislave-Prievoze
Posviacka novej kaplnky v Budapešti
Detský letný tábor
Duchovná obnova pre dievčatá
Misia v Albánsku
52. Medzinárodný Eucharistický kongres
Svetový deň chorých
Posviacka kostola v Satu Nou, Bacau
25. výročie pôsobenia sestier na Ukrajine
Jubileá sľubov
Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku
Letný tábor 2018
Ochrana osobných údajov
Dar pre službu chorým