Frantiskanky.sk Matka Anna Buďte pevné v láske k Bohu a v dôvere voči Nemu.

Nový biskup pre Temešvársku diecézu v Rumunsku

Dňa 6. augusta 2018 bol pre Rímsko-katolícku diecézu Temešvár v Rumunsku vysvätený nový biskup Mons. Pál József Csaba.

Viac info

Letný tábor 2018

V dňoch 8.-13. júla 2018 sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 43 detí z celého Slovenska.

Viac info

Ochrana osobných údajov

Kongregácia Dcér sv. Františka Assiského spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou.

Viac info

Dar pre službu chorým

24. apríla 2018 v dedinke Satu Nou v Rumunsku prebehla významná udalosť odovzdania a posvätenia osobného automobilu pre účely domáceho ošetrovania chorých.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Pozvánka na duchovnú obnovu pre dievčatá
Letný tábor pre dievčatá 2018
50 rokov od vzniku farnosti v Satu Nou
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Nemocnica sv. Františka v Budapešti
Zdravotnícka misia sestier v Haiti
Svetový deň chorých v SZŠ milosrdného Samaritána vo Svidníku
Svetový deň chorých v Hospici Božieho Milosrdenstva
Misia sestier v Albánsku
Jasličková pobožnosť v Bratislave-Prievoze
Nemocnica sv. Františka v Budapešti
Živé jasličky, Lacon, Illinois, USA
Vianoce v Satu Nou, Rumunsko
Blahoslavený Stanley Francis Rother
Misijné prázdniny Slovákov v Rumunsku