Františkánky.sk sv. František Chváľte môjho Pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou!

Blahoslavený Stanley Francis Rother

23. septembra 2017 bol blahorečený kňaz, mučeník Stanley Francis Rother.
Sestry Loretta a Clare z Lacon, Illinois a Sestry Rudolfia a Seraphia z Mountain View, Missouri sa zúčastnili blahorečenia v Oklahoma City, Oklahoma.

Viac info

Misijné prázdniny Slovákov v Rumunsku

Slovenskí študenti zo spoločenstva Christoforus pod záštitou košického UPC každoročne prichádzajú na dva týždne do rumunských dediniek ku Slovákom, slúžiť ľuďom a ohlasovať Božie Slovo. Na takúto misiu sa vybrali aj dobrovoľníčky Veronika a Mirka.

Viac info

Duchovná obnova pre dievčatá 2017

Dievčatá mohli v dňoch 17.-21. júla 2017 čerpať z prameňa Božích milostí počas duchovnej obnovy v Bratislave-Pievoze na tému „Bol som hladný“, ktorú viedol otec Marek Ondrej.

Viac info

Letný tábor 2017

V dňoch 9.-14. júla sa v kláštore sestier františkánok v Bratislave-Prievoze konal letný tábor pre dievčatá. Zúčastnilo sa ho 47 detí z celého Slovenska.

Viac info
zobraziť dalšie
Staršie správy
Adorácie
Duchovná obnova pre dievčatá 2015
Svetový deň chorých v Nemocnici sv. Františka
Púť do st. John
Rok zasväteného života – USA
Rok zasväteného života
120. výročie založenia Kongregácie
Duchovná obnova pre dievčatá 2014
Letný tábor 2014
50 rokov od začiatku činnosti DD Lacon
Pastoračná vizitácia
75. výročie nemocnice v Budapešti
Púť do Svätej zeme
Komunita vo Vlorë v Albánsku
Letný tábor pre dievčatá